Коледен концерт на НУФИ "Широка лъка".Заповядайте!Kонцерт на НУФИ "Широка лъка" в Регионална библиотека "Н. Вранчев". 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg